RW-Żurawie

żuraw-wieżowy

Żurawie wieżowe to specjalistyczne urządzenia budowlane transportu pionowego wykorzystywane w branży budowlanej, konstrukcyjnej, transportowej. Za ich pomocą przenosimy ładunki i materiały o dużym obciążeniu, takie jak beton, drewno, stal, elementy konstrukcyjne. Są niezastąpione w czasie wznoszenia budynków wielokondygnacyjnych, elementów infrastruktury, mostów. W tym artykule prezentujemy pigułkę najważniejszych informacji na temat żurawi wieżowych – ich konstrukcji, zastosowania i przeznaczenia. Podpowiadamy także jak działają żurawie wieżowe oraz jakie ich typy wykorzystuje się w codziennej pracy.

Żurawie wieżowe – rodzaje i zastosowanie

Niemal każdy żuraw wieżowy składa się z tych samych głównych elementów: wieży posadowionej na kotwie traconej lub ramie krzyżowej ,wysięgnika oraz przeciwwysięgnika. W trakcie swojej pracy żuraw podaje ładunek na wybraną wysokość oraz odległośćRóżne typy żurawi oferują odmienny zasięg oraz wysokość podnoszenia, a tym samym możliwość operowania na powierzchni o różnym rozmiarze.

Najważniejszy podział żurawi wiezowych dotyczy czterech głównych cech: (1) miejsca, w którym znalazł się mechanizm obrotowy, (dolnoobrotowe lub górnoobrotowe) (2) typu zastosowanej podstawy,(najczęściej rama krzyzowa stacjonarna lub jezdna oraz kotwa tracona) (3) sposobu montażu, (4) rodzaju wysięgnika.

Pod pierwszym względem wyróżniamy żurawie dolnoobrotowe i górnoobrotowe. W pierwszym przypadku mechanizm obrotu ulokowano u podstawy żurawia, przez co obraca się cała wieża. W drugim wypadku obraca się wyłącznie wysięgnik.

Typ podstawy to kryterium pozwalające wyróżnić żurawie stacjonarne oraz przejezdne (wyposażone w koła, szyny lub gąsienice). Związany jest z tym podział na żurawie szybkomontowane oraz żurawie montowane  z elementów, do których konieczne jest wykorzystanie żurawia pomocniczego.

Rodzaj zastosowanego wysięgnika pozwala podzielić żurawie na wodzakowe lub z wysięgnikiem wychylnym.

Działanie żurawi wieżowych

Najważniejszym zadaniem żurawi wieżowych jest transport materiałów i urządzeń na bliski dystans. Dzięki ich zastosowaniu, czas potrzebny na zrealizowanie prac budowlanych i konstrukcyjnych skraca się. Praca żurawia wieżowego rozpoczyna się od jego złożenia w miejscu zamierzonego wykorzystania. Operator żurawia może poruszać, obracać, zmieniać wysokość oraz oddalenie wysięgnika, dostosowując do konkretnego obszaru roboczego. Ładunki są przenoszone za pomocą wciągarek, lin, dedykowanych do tego haków.

Najważniejsze parametry użytkowe żurawi wieżowych

Użytkownicy żurawi wieżowych zwracają uwagę na przewidziany udźwig ładunków, które żuraw może unieść zachowując przy tym wszelkie standardy bezpieczeństwa. Parametr ten jest zmienny i zależy od klasy żurawia wieżowego. Ważnym wyznacznikiem jest też długość wysięgnika, czyli odległość pomiędzy dwoma końcami osi poziomej. Wartość tego parametru mieści się najczęściej w przedziale 20 do 80 metrów. Wysokość podnoszenia to trzeci kluczowy parametr, a żuraw wieżowy praktycznie może „rosnąć” razem z budynkiem który obsługuje.